El dia 3 d’octubre serà el primer dia que es recolliran els residus de Prats de Lluçanès mitjançant la recollida porta a porta. Això vol dir que a el diumenge dia 2 al vespre, els ciutadans ja podran treure al portal la fracció correspondent per l’endemà, en aquest cas la matèria orgànica.

Durant aquests dies, dos informadors de RRO estan visitant tots els comerços del municipi per informar-los del nou sistema i resoldre qualsevol dubte. Així mateix, demà dia 27 i el dimecres 28 de setembre, es faran dues xerrades per informar a la població. Després de les sessions informatives  es lliurarà el cubell d’orgànica, un paquet de bosses compostables i un imant amb el calendari de recollida. Qui no pugui assistir a les reunions, també podrà recollir el cubell i l’informació a l’Ajuntament, a partir del dijous 29.

El calendari de recollida que s’ha establert per Prats és el següent: dilluns, dimecres i dissabte es recollirà la matèria orgànica: dimarts i divendre el Multiproducte; i un dijous sí -dijous no, es recollirà la fracció rebuig.  Cal considerar  que aquests dies són els dies de recollida del residu, a la matinada, i per tant cal treure la fracció que toca el vespre abans.

Podeu consultar el calendari de dies de recollida pel 2016 i 2017, on també trobareu els dies festius que hi ha servei i els que no, prement aquí:  CalendariaPaPPrats