El passat 2 de febrer va començar a Sant Vicenç i Vila-seca el sistema de recollida porta a porta. Durant l’últim cap de setmana de gener es van retirar tots els contenidors dels carrers, excepte els d’envàs de vidre. A partir d’ara els veïns del municipi han de seguir un calendari per treure, al seu portal, les deixalles que toquen segons el dia de la setmana. El dilluns, dijous i dissabte es recull la matèria orgànica, el dimarts i divendres es recullen els envasos i paper/cartró, i el dimecres (quinzenalment) es recull el rebuig. Amb aquest sistema el percentatge de recollida selectiva pot arribar al 80%, molt per sobre del què es recull selectivament amb el sistema de contenidors, i per tant s’evita que molts materials acabin a l’abocador.