Aquest mes RRO ha engegat als municipis del Bisaura una campanya per millorar la recollida selectiva d’aquesta zona. S’han fet arribar fulletons a tota la població amb informació sobre quins residus s’estan recollint a cada municipi i amb un recordatori de les fraccions que cal separar a casa. També s’han lliurat bosses compostables als Ajuntaments per tal que tots els ciutadans en puguin fer ús i millorar així la qualitat de la fracció orgànica recollida. 
En general a tot el Bisaura es recull molta més quantitat de rebuig per habitant que no pas a la resta d’Osona. Això vol dir que molta part del què es tira al contenidor verds fosc, que és el què va a l’abocador d’Orís i per tant no es recupera, podria reciclar-se si es llencés als contenidors correctes. Seleccionar correctament els nostres residus suposa una millora ambiental, ja que estalviem recursos materials i evitem la contaminació que suposa enterrar les deixalles en un abocador. I també evita l’elevat cost econòmic que suposa pels Ajuntaments (i per tant, per tots els ciutadans a través de la taxa d’escombraries), entrar moltes tones a l’abocador, el qual està sotmès a una taxa ecològica.