Segurament el servei de neteja que més i millor percep el ciutadà és el de la via pública i els espais comuns d’un municipi. Per fer aquesta tasca, res millor que una màquina escombradora, però les escombradores convencionals tenen una capacitat de desplaçament limitada.
La nova escombradora sobre xassís de camió d’RRO és la solució!

Principals avantatges:

Xassís de camió (Mitsubishi Canter 7C15): mentre que una escombradora normal es pot desplaçar a uns 30 km/h, aquesta pot arribar als 90 km/h, per tant, el vehicle es pot desplaçar per anar a fer el servei sense necessitat de ser remolcat.
Sistema de recollida combinat aspiració-arrossegament: més eficaç, especialment a l’hora de retirar residus de més pes i volum (terra, pedres, envasos). Això és especialment efectiu en entorns semiurbans o rurals.