El que paguem els ciutadans pel servei de recollida i tractament de deixalles és una taxa municipal. Una taxa no és un impost, sinó que és el COST del servei repartit pel nombre de llars que reben el servei. Així doncs una taxa no es decideix, sinó que és el resultat d’una operació.

Així, el cost del tractament dels residus és menor o major depenent de com els ciutadans triem els residus: com més rebuig (el què no és reciclable o bé escombraries barrejades), menys podem reciclar i més car surt el servei… i això ho paguem entre tots. És la suma de tots la que pot aconseguir controlar el cost.

Actualment ja estem treballant per desenvolupar sistemes intel·ligents que permetin que cada llar pagui en funció de com faci la gestió dels seus residus: si feu una bona tria a casa, pagareu menys que una llar on no es faci bé.

Mentrestant, som al teu costat per resoldre tots aquells dubtes o problemàtiques vinculades a la gestió de residus en què et puguem ajudar!