Aquest mes de març, l’Ajuntament de Roda de Ter ha repartit nous cubells per a la fracció orgànica que porten incorporat un xip electrònic. El xip permetrà identificar per a cada habitatge la quantitat de fracció generada, així com detectar possibles incidències.
La lectura dels xips es farà de forma automatitzada via un lector incorporat al camió i uns braçalets de lectura que portaran l’equip de recollida.
El nou sistema de cubells xipats permetrà disposar d’informació en temps real de la participació de la població en la recollida selectiva, així com traçar totes les incidències amb l’objectiu de poder incorporar mesures de millora.
Aquest és un pas cap al model de futur de la gestió de la recollida de residus que passa del sistema anònim i pagament estandarditzat, a la identificació de la participació en la generació de residus i el pagament en funció de la contribució.
Roda de Ter se suma així, a un sistema que ja està implantat a l’Esquirol i Sant Julià de Vilatorta.

Repartiment dels nous cubells amb xip
Els nous cubells, més grans que els actuals, seran d’ús obligatori i són els que caldrà treure a fora. A partir del 15 d’abril no es recollirà cap tipus de cubell sense xip.
Els cubells sense xip es podran continuar utilitzant per a ús interior, a la cuina. Com fins ara, cal utilitzar bossa compostable per llençar la matèria orgànica.
Els veïns de Roda hauran de recollir el cubell en un dels 5 punts habilitats, durant la setmana de l’18 al 23 de març. L’horari de repartiment serà de 13h a 16h i de 18h a 21h de dilluns a divendres, i de 10h a 18h el dissabte.
Els punts de repartiment són:
– Dilluns 18 de març al local de l’Ass. de veïns del barri del Pla Xic (C. Cooperació, 2) – Per veïns dels barris del Pla Xic, La Prada, El Bac de Roda, Els Pèlics i Les Cases Noves.
– Dimarts 19 de març al local de l’Ass. de veïns del barri del Coll de Roda (C. Pirineus, sn.) – Per veïns dels barris del Coll de Roda, Bonamic, l’Atalaia i l’Esquerda.
– Dimecres 20 de març al local de l’Ass. de veïns del barri de Santa Tecla (C. Santa Tecla, 16) – Per veïns dels barris de Santa Tecla, Creu de Codines i El Serrat.
– Dijous 21 de març a l’Espai (Av. Diputació, 7) – Per veïns del barri de Sant Sebastià i zones adjacents.
– Divendres 22 i dissabte 23 de març a la Porxada de Can Planoles (C. Ramon Martí, 42) – Per veïns del barri de la zona centre i qui no hagi pogut recollir-lo en els punts d’entrega anteriors.