Hem estrenat nova senyalització informativa a la deixalleria de Torelló.

En concret, es tracta de diverses plaques de senyalització situades a l’entrada: una amb el nom de la deixalleria, una altra amb les normes bàsiques, horaris i telèfons d’informació de la instal·lació i un rètol que indica la prohibició d’abandonar residus fora de l’equipament. També s’ha col·locat un senyal amb icones descriptives dels residus admesos i no admesos a la instal·lació, així com el telèfon de contacte per sol·licitar una recollida domiciliària de voluminosos al municipi de Torelló. 

Per tal de guiar l’usuari, per a una correcta deposició dels residus als contenidors corresponents i evitar errades a l’hora de classificar-los, s’ha instal·lat un sistema d’identificació a cada contenidor i espai mitjançant un pictograma i el nom del residu que s’hi pot posar. Per als contenidors metàl·lics de gran volum s’han utilitzat senyals tipus banderoles, d’aquesta manera quan un usuari entra amb el seu vehicle, veu fàcilment en quin punt s’ha de parar per dipositar el residu que porta.

La deixalleria de Torelló és un servei destinat als particulars dels municipis de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Orís, Sant Quirze i Santa Maria de Besora.