Aquest dilluns 30 de març a la tarda, l’Il·lm. Sr. Joan Roca, president del Consell Comarcal d’Osona, ha inaugurat les noves instal·lacions de Recollida de Residus d’Osona, ubicades al c/Esquirol del polígon industrial de les Casasses de Vic.
Les obres d’adequació, que han durat 6 mesos, han anat a càrrec de Construccions Ferrer i han estat dirigides per l’empresa Colomer-Rifà. Aquesta nova nau, de 8500 m², disposa en un mateix recinte de totes les instal·lacions necessàries per dur a terme el servei de manera més eficient. El nou centre inclou un gran espai exterior per l’aparcament i neteja dels camions de recollida, amb sortidors de gasoil i ad blue, taller mecànic per a 3 vehicles, àmplia zona de vestidors i office, magatzem i oficines, situades a la primera planta i que inclouen una aula de formació.
A la inauguració hi han assistit representants del Consell Comarcal d’Osona i Ferrovial, representants dels ajuntaments de la comarca i de les empreses del sector, tècnics i treballadors.