A RRO es fan constantment cursos de formació i s’apliquen mesures correctives amb la finalitat d’evitar i minimitzar els riscos per a la salut dels treballadors derivats de cada lloc de treball. Per aconseguir aquests objectius, es dediquen molts esforços tan personals com econòmics per fer possible que cada vegada es treballi de manera més segura.
S’avalua periòdicament cada lloc de treball i s’apliquen les mesures correctives necessàries. A tall d’exemple, recentment i després d’una exhaustiva investigació i valoració, s’han aplicat les següents millores en la seguretat:

Casc

per a tots els peons d’RRO per tal d’evitar accidents en caigudes des del vehicle. Motivat per un accident mortal ocorregut en una altra empresa del mateix sector.

Sabata de seguretat

en format esportiu per als treballadors que fan el servei de porta a porta. Calçat més lleuger que manté la seguretat alhora que suavitza la càrrega al caminar durant moltes hores seguides.

Guants

.Nou format de guants amb la mateixa seguretat però amb més protecció contra el fred. D’aquesta manera, el treballador té a la seva disposició el model més adequat de guant segons la temperatura que ha de resistir.