Actualment no hi ha normativa interna aprovada. En cas que s’aprovin procediments jurídics interns, es posaran a disposició de la població a través d’aquest apartat.