Recollida de Residus d’Osona, SL es constitueix el dia 4 de juliol del 1996 entre el Consell Comarcal d’Osona (55%) i l’empresa privada Cespa, SA (45%) amb l’objectiu de donar servei públic de recollida, transport, tractament, reciclatge i valorització de residus amb totes les seves prestacions connexes a tots els municipis de la comarca d’Osona.
La societat va ser constituïda inicialment per un període de 16 anys dels quals, un cop transcorreguts, s’ha dut a terme una ampliació per 8 anys i també se n’ha ampliat l’objecte social per donar servei de neteja viària i així atendre la demanda dels ajuntaments de la comarca a nous àmbits de prestació.