Gràcies a un seguiment acurat de les estadístiques i el detall de tots els serveis, podem detectar de manera fiable les millores que cal fer en el servei.

Per això, a més de proposar plans d’acció concreta per corregir el problema (canvi de sistema de recollida, optimització de circuïts i recursos, reforç, etc.), fem unes campanyes de comunicació i sensibilització a la població que tenen el seu efecte positiu en les dades.

Aquests són alguns exemples de campanyes que hem fet:

 

Implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica (L’Esquirol)

Creació d’una campanya a mida, amb eslògan i logotip propis (“Val més així”).

Campanya de comunicació: tríptic, cartells, imants de nevera, etc., visites a domicili d’informadors tècnics, activitat educativa a l’escola del municipi, xerrada informativa, Festa del Compost i mercat “Recicla’m”.

 

Implantació del sistema de recollida selectiva porta a porta (Olost)

Campanya informativa per a un canvi important en el sistema de recollida (introducció del sistema porta a porta). Es van elaborar diversos suports per fer publicitat del canvi de sistema i per informar de com funciona (imants de nevera, tríptic informatiu), però el principal repte d’aquesta campanya era organitzar unes sessions informatives amb molta participació ciutadana.

Gràcies a la implicació de l’ajuntament, va venir molta gent a les sessions informatives i ara Olost recicla amb qualitat.

Hem fet diverses campanyes amb la imatge de campanya “Recicla”, creada pel Consell Comarcal d’Osona per unificar la promoció de la recollida selectiva.

 

Canvi de sistema de contenidors + reforç (Torelló)

Aprofitant una operació de renovació de tot el parc de contenidors del municipi, vam fer una campanya de reforç en la qual proposàvem als torellonencs descobrir cada dia (durant un mes) alguna curiositat relacionada amb la gestió dels residus. Al final, tots aquells que havien assumit el repte, podien guanyar un premi interessant.

 

Campanya a grans productors (Voltregà)

Els serveis d’hostaleria i els comerços són grans productors de residus i, per tant, tenen una incidència important en els resultats de la recollida selectiva en un municipi. Per això hem dut a terme campanyes específiques per a aquest col·lectiu.

 

Campanya de reforç (Calldetenes)

Els nous sistemes de recollida selectiva representen importants canvis en els hàbits dels ciutadans. Això suposa haver de fer campanyes de recordatori de tant en tant per mantenir els bons resultats de la implantació.