treballadors
Les persones, les condicions de feina, la seguretat, la formació, la motivació, etc. són qüestions clau en la proposta de servei d’RRO. El treballador és el centre d’un servei de qualitat que es complementa amb una dotació de recursos potent.
El servei que ofereix RRO no descansa. Cal donar servei sempre, ininterrompudament, per això es treballa amb tres torns diferents que ens permeten cobrir totes les hores del dia, tots els dies de l’any.
L’antiguitat mitjana del personal d’RRO entre els dos centres de treball és de 10,27 anys/treballador, d’un total de 72 treballadors.

Política de personal

De manera resumida, la nostra política de personal segueix les següents pautes:
– Rotació interna de personal dins la mateixa categoria professional per tal d’evitar moviments repetitius del personal i perquè tots els treballadors puguin anar coneixent les més de 100 rutes de recollida i neteja diferents.
– Pràctiques per tal de poder-se promocionar en un futur.
– Promoció interna, canvi de categoria.
– Un conveni col·lectiu per a cada centre (Vic i Manlleu). 5 delegats sindicals a Vic i 1 delegat sindicat a Manlleu.

Seguretat (EPIs)

A RRO es fan constantment cursos de formació i s’apliquen mesures correctives amb la finalitat d’evitar i minimitzar els riscos per a la salut dels treballadors derivats de cada lloc de treball. Per aconseguir aquests objectius, es dediquen molts esforços tan personals com econòmics per fer possible que cada vegada es treballi de manera més segura.
S’avalua periòdicament cada lloc de treball i s’apliquen les mesures correctives necessàries. A tall d’exemple, recentment i després d’una exhaustiva investigació i valoració, s’han aplicat les següents millores en la seguretat:

Casc per a tots els peons d’RRO per tal d’evitar accidents en caigudes des del vehicle. Motivat per un accident mortal ocorregut en una altra empresa del mateix sector.
Sabata de seguretat en format esportiu per als treballadors que fan el servei de porta a porta. Calçat més lleuger que manté la seguretat alhora que suavitza la càrrega al caminar durant moltes hores seguides.
Guants. Nou format de guants amb la mateixa seguretat però amb més protecció contra el fred. D’aquesta manera, el treballador té a la seva disposició el model més adequat de guant segons la temperatura que ha de resistir.