Resultat de l’exercici amb desglòs de les partides comptables.

Descarregar

Any 2021

Descarregar

Any 2020

Descarregar

Any 2019

Descarregar

Any 2018

Descarregar

Any 2017