Els residus existeixen, són complexes, i contaminen. Són tres coses simples, fins i tot poden semblar òbvies, però si no les tenim en compte per igual, no farem mai una gestió correcta dels residus. Per això són un problema, amb l’afegit que només en podrem fer una gestió correcta si ho fem de forma coordinada i amb una participació activa per part de tothom.

Tot sovint se senten coses com “Per què haig de reciclar?”, “El que jo separo, on va a parar?”, “Segur que ho barregen tot!”, “Per que no baixa la taxa de deixalles a proporció a l’esforç que faig jo per separar les fraccions?”… són totes elles preguntes que en alguns casos fan visible un desconbeixement real del problema:

  • La gestió dels residus és cara
  • Els residus els generem nosaltres, per tant en som responsables
  • Més gent consumint agreuja el problema dels residus, i això ho hem de solucionar tots

A continuació us mostrem una seqüència de com es tracta cada una de les fraccions que separem a casa. Es tracta d’una informació bàsica que ens ha d’ajudar a ser una mica més conscients i, per tant, millors còmplices de la recollida:

COM ES CALCULA LA TAXA DE DEIXALLES?

El servei municipal de recollida i gestió de les deixalles no és un impost, és una taxa. Això vol dir que el seu import és el resultat d’un càlcul:

Fer una tria de qualitat vol dir recuperar residu de valor, que són els que tenen subvenció. Els impropis penalitzen les bonificacions.

On va a parar la fracció REBUIG (o Resta)?
 

On va a parar la fracció ORGÀNICA (recollida amb contenidors)?

On va a parar la fracció ORGÀNICA (recollida porta a porta)?

On va a parar la fracció MULTIPRODUCTE?
 

On va a parar la fracció VIDRE (envàs)?