Licitacions

De conformitat amb l’article 91.3.b) de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, les garanties provisionals que es prestin per aval o per certificat de contracte d’assegurança de caució o per certificat d’immobilització de valors anotats, es dipositaran davant l’òrgan de contractació, en lloc de la Tresoreria municipal.

VEURE

23/1/2016 – Licitació 1 de descripció

VEURE

23/1/2016 – Licitació 1 de descripció

Contractes tancats

Contractes fallats, en situació d’execució o finalització en els darrers mesos.

VEURE

2/11/2015 – Contracte 1 de descripció

VEURE

2/11/2015 – Contracte 1 de descripció

VEURE

2/11/2015 – Contracte 1 de descripció